Make your own free website on Tripod.com

最重要ファイル(バックアップしておきたいファイル)

各種設定関連
ファイル名   
ファイルの場所
*.vxd
system,system\vmm32,system\iosubsys
*.drv
system,system\iosubsys
*.386
system
win.ini
windows
system.ini
windows
system.da0
windows
user.da0
windows
system.dat
windows
user.dat
windows
*.pwl
windows
*.wab
windows


実行ファイル関連
ファイル名  
ファイルの場所       
control.exe
windows\system
explorer.exe
windows\system
pontreg.exe
windows\system
imedpsub.exe
windows\system
redir32.exe
windows\system
regsvr32.exe
windows\system
rundll.exe
windows
rundll32.exe
windows
win.com
windows
winhlp32.exe
windows
winver.exe
windows
winlssub.exe
windows\system


システム関連DLL
ファイル名  
ファイルの場所       
awkrnl32.dll
windows\system
acchevu.dll
windows\system
comcat.dll
windows\system
comctl32.dll
windows\system
comdlg32.dll
windows\system
commctrl.dll
windows\system
deskcp16.dll
windows\system
diskcopy.dll
windows\system
dispdib.dll
windows\system
fontext.dll
windows\system
gdi32.dll
windows\system
kernel32.dll
windows\system
msprint.dll
windows\system
msprint2.dll
windows\system
pifmgr.dll
windows\system
selfreg.dll
windows\system
shell.dll
windows\system
shell32.dll
windows\system
user32.dll
windows\system
ver.dll
windows\system
version.dll
windows\system
win32s16.dll
windows\system


その他のDLL
ファイル名   
ファイルの場所       
asycpict.dll
windows\system
awbmsc32.dll
windows\system
mmsystem.dll
windows\system
winmm.dll
windows\system


戻る